Training

Pencak Silat is als krijgskunst en levenswijze een belangrijk onderdeel van de Indonesische cultuur. Daaraan is respect voor normen en waarden onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Trainen doe je in de eerste plaats voor jezelf en voor niemand anders. Door te trainen werk je aan je gezondheid en kun je leren jezelf te verdedigen.

De training voor volwassenen wordt vanaf 15 jaar aan zowel mannen als vrouwen ongeacht de leeftijd gezamenlijk gegeven. Hieraan is geen maximum leeftijd verbonden.

In het lesrooster op onze site staan de tijden en dagen vermeld.

Wij stellen het zeer op prijs om 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Hierdoor kan het maximale uit de training gehaald worden.

Ben je geïnteresseerd, kom gerust langs of vraag één gratis proefles aan.
Klik op ’Contact‘ voor informatie.

Slideshow